Betingelser

Følgende betingelser gjelder for kjøp av produkter hos Dugnadsiden.

Betingelser ved bestilling “Dugnad for grupper

 • Det er fri frakt til en adresse i hele Norge med unntak av Svalbard. Dette gjelder ved minstebestilling eller mer.
 • Dersom bestillingen ikke går opp i hele paller vil det tilkomme tillegg for frakt.
 • Alle oppgitte priser er synlig på forsiden og er inkludert mva.
 • Betalingsfrist er på 2 uker etter varene blir levert.
 • Fakturaansvarlig må være over 18 år.
 • 1 pall med toalettpapir er 33 sekker. Bestillingen må gå opp i pallestørrelsen.
 • 1 pall med tørkeruller er 30 sekker. Bestillingen må gå opp i pallestørrelsen.
 • Frakt inkludert ved bestilling av minst 1 pall dopapir eller 1 pall tørkepapir. (3 paller totalt til postnummer fra 8100 og høyere)
 • Frakt inkludert ved bestilling av minst 20 pakker sokker.
 • Frakt inkludert ved bestilling av minst 20 pakker (20x5) desinfiserende håndrens (85 % etanol)
 • Frakt inkludert ved bestilling av minst 40 bokser tennbriketter (60 bokser til postnummer fra 8100 og høyere).
 • Bestillingen på tennbriketter må gå opp i 4. Eksempel 40, 44, 48, 52 osv.
 • Frakt inkludert ved bestilling av minst 40 kort / julekort.
 • Ved bestilling til postnummer 8100 og høyere er prisen på dorull og tørkerull sekkene 260,- inkl. mva, prisen og prisen på tennbrikett-boksene 130,- inkl mva. Ved bestilling av doruller, tørkeruller eller tennbriketter til Svalbard er ikke frakten inkludert. Alle andre priser er som oppgitt på forsiden.
 • Leveringssted og tid vil bli avtalt etter bestilling per telefon eller mail. Dette kan også kommenteres under kommentarfeltet ved bestillingen.
 • Om vi ikke får avtalt leveringssted og tid på tlf vil varene bli sendt 1 uke etter bestilling med 1 uke leveringstid. (avvik på leveringstid kan forekomme)
 • Varer med hjemlevering blir levert mellom 08:00 og 16:00 mandag til fredag. Ved levering til spesifikt tidspunkt kommer det ekstra kostnad på 5 000,- inkl. mva.
 • Vi kan aldri garantere nøyaktig dato eller klokkeslett grunnet andre leveranser, trafikk og eventuelle andre utfordringer
 • Dersom leveringsadresse ikke er en privatadresse (lager, skole, parkeringsplass eller lignende) er det ekstremt viktig at mottaker er fleksibel med tidspunkt for mottakelse.
 • Mottaker må være tilgjengelig på telefon under leveringsdagen.
 • Mottaker bør være tilstede under leveringen, men det er ikke ett krav. Dersom mottaker ikke er tilgjengelig vil varene bli plassert på oppgitt leveringsadresse på mottakers ansvar.
 • Dersom mottaker nekter å motta eller stopper sjåføren fra å levere varene vil det bli fakturert for levering. Priser varierer hvor i landet det er.
 • Det må være kjørbar vei for lastebil helt frem til leveringsadressen. Grus og lignende gjør det vanskelig for sjåføren og levere varene med jekketralle og dersom det ikke er mulig å levere grunnet dette, vil det bli fakturert for levering. Priser varierer hvor i landet det er.
 • Det er 14 dager returrett/angrerett etter datoen varene ble levert, dette må meldes skriftlig til kl@dugnadsiden.no med antall sekker/pakker som skal returneres samt adresse for henting av varene.
 • Dersom kunden avbestiller etter at varene er sendt fra lager, må kunden selv dekke frakt kostnaden samt et adm. gebyr på 500,- inkl. mva.
 • Ved retur kan vi organisere returen med fraktselskapet vi bruker. Det er også mulig å returnere varene selv til vårt lager.
 • Kjøper må selv dekke fraktkostnadene for returen.
 • For reklamasjon send informasjon og gjerne bilde til kontakt@dugnadsiden.no
 • Den som er ansvarlig for fakturaen, er ansvarlig for hele beløpet. 
 • Dersom noen under 18 år bestiller og ikke betaler, vil saken bli anmeldt til politiet for bedrageri i henhold til straffeloven § 270.
 • For ekstra informasjon til foresatte trykk her.


Betingelser ved kjøp av "hjemlevering til privatpersoner"

 • Bestiller og betaler må være fylt 18 år
 • Betaling skjer via vipps og selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom du ikke har vipps så vennligst ta kontakt for eventuelle andre betalingsmuligheter. 
 • Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. Varene blir levert 24 timer etter mottatt betaling, og ved forsinket levering tar vi kontakt så snart vi forutsetter forsinkelsen. Vi kjører mandag - søndag hver uke. 
 • Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
 • Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
 • Klager rettes til selger innen rimelig. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Er det noe dere lurer på? Kontakt oss