Hva gjør man hvis russegruppen blir splittet?

Til tross for lyse fremtidsplaner og store ambisjoner for en problemfri reise mot russetiden, er det ikke alle russegrupper som klarer dette sammen. Når en russegruppe splittes kan det oppstå mye frustrasjon og krangling om hva som er rettferdig og ikke. Vi har skrevet noen punkter for å gjøre splittelsen mest mulig smertefri.

Den beste løsningen for alle

En splittelse er ikke en morsom situasjon å være i for noen parter, uavhengig om man ønsket å splittes eller ikke. Derfor er det viktig å oppføre seg ordentlig ovenfor hverandre og prøve så godt man kan å finne den beste løsningen for alle. Da må man tåle å ikke få det akkurat slik man vil, det er viktig å passe på at alle får det litt som de ønsker. Et tips: møtes på midten.

Følg kontrakten

Det viktigste en gruppe kan gjøre i startfasen av et russeprosjekt er å skrive under en internkontrakt. Dette kommer svært godt med ved en eventuell splittelse. I en internkontrakt står det sort på hvitt hvordan pengene skal fordeles. Det er ofte penger som er det mest sårbare temaet og dette som skaper mest krangling og uenigheter, derfor er en kontrakt så utrolig viktig.

Nye muligheter

Når en russebuss splittes er det ofte noen som ønsker å fortsette planleggingen. Denne andelen av gruppen bør holde sammen og fortsette der man slapp, uten de som valgte å trekke seg. Mulighetene som finnes da er å slå seg sammen med en annen mindre gruppe, eller forbli en liten gruppe. I forhold til antallet som er igjen, kan man se på mulighetene om å kjøpe et mindre kjøretøy eller være en vandregruppe.

Lære av tidligere feil

Når man først har vært gjennom en splittelse lærer man på den harde måten, og all lærdom er det viktig å ta med seg videre. I tillegg sitter man ofte igjen med en kjip erfaring så man prøver så godt man kan slik at det ikke skjer igjen. Det viktigste er å ha en kontrakt, og at alle medlemmer skriver under denne med en gang de blir en del av russegruppen.

Kom i gang i dag

Det er enkelt å komme i gang, og vi hjelper deg hele veien. Hvis du ønsker å prate med oss om muligheter kan du fylle inn skjemaet, så kontaker vi deg så snart som mulig.

Gå til bestilling ➔